Creathaler
Image default
Health / Alternative

Ontstaan van de aarde

Er is veel discussie over hoe oud de aarde nu helemaal is, en hoe de aarde er vroeger uit gezien moet hebben. Uit religieuze hoek wordt er vaak aan een aantal duizenden jaren gedacht. De Christenen bijvoorbeeld denken dat de aarde zo’n 6000 jaar geleden door God is geschapen. Uit wetenschappelijke hoek horen we een heel ander geluid. Zij zeggen dat de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar oud is. Daar zit dus nogal een verschil in. Hoe komt het dat de schattingen zo uit een liggen?

De schatting uit religieuze hoek is makkelijk te verklaren; in de heilige boeken staat beschreven hoe oud de aarde ongeveer is. Zij gaan dus uit van de geschriften van hun geloof. Dit is eeuwenlang ook door velen aangehouden.

Maar met alle wetenschappelijke bevindingen is er een nieuw geluid gekomen die de leeftijd van de aarde schat. Dit wordt vooral gedaan door te kijken naar processen van nu en zo er achter te komen hoe processen vroeger zijn gegaan. Belangrijk hiervoor zijn aardbevingen, vulkanisme en vooral gesteente. Bij gesteente denk je misschien meteen aan de rode waaltjes in je huis en de grijze waaltjes op de straat, maar het is veel breder dan dat. Het is dus enorm belangrijk om de aarde beter te begrijpen. Hiervoor wordt vooral naar fossielen gekeken, naar isotopen in de aarde en naar aardplaten. Hierdoor wordt herleidt hoe de aarde er vroeger uitzag. Zo zaten alle werelddelen vroeger aan elkaar vast in 1 megacontinent; Pangea. Door verschuiving van aardplaten zijn ze dus steeds verder uit elkaar geschoven. Daarnaast kun je aan de isotopen in de stenen zien hoe oud ze zijn en hoe ze zijn verschoven ten opzichte van het Noorden, omdat isotopen altijd naar het magnetisch veld van het Noorden worden getrokken. Dit vertelt ons dus veel over de beweging van de aarde.

 

https://www.bricksandstones.nl/