Creathaler
Image default
Health / Alternative

Klachtenregeling in de zorg

De wkggz

Er is per 2017, 1 januari een nieuwe wet in gesteld. Dit houdt in dat elke zorgaanbieder een klachtenregeling procedure moet hebben die voldoet aan de voorwaarden van de wkkgz. Ook dienen deze onderstaande zorginstellingen aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Een daarvan is Stichting Zorggeschil.

Ook moet er een schriftelijke overeenkomst getekend worden door elke aanbieder met alle zorgverleners. Hierin staat staan de eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Het doel hiervan is dat de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd. 

Criteria van de kwggz

Er zijn een aantal criteria voor het voldoen aan de nieuwe wkkgz. Voor klachtenregeling dient er een laagdrempelige sfeer te zijn en het gebruik van een klachtenfunctionaris. Goede zorg moet voldoen aan vier pijlers, namelijk: Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. De geschilleninstantie moet een erkende instantie zijn.  Er moet een calamiteiten plan zijn, waarbij meldplicht lgz in hoog vaandel staat. Daarnaast moet er een onafhankelijke voorzitter aanwezig zijn. De VIM (veilig incidenten melden) moet ook aanwezig zijn. Dit is een meldingsprocedure waarbij de gegevens van de client gewaarborgd worden. Dit gaat door middel van een meldcode. De registratie moet in orde zijn. Dat betekend dat de registratie kwalitatief moet zijn, veilig moet zijn en er een cliëntendossier bijgehouden moet worden. Het personeel moet goed bekeken worden. Er moet naar het verleden van het personeel gekeken worden en de V.O.G. moet rond zijn. Zonder een verklaring van goed gedrag kan je niet aan het werk bij een gezondheidsinstantie. 

Als al deze regels gehanteerd worden is de zorginstelling in overeenkomst met de wkkgz. Er zijn instellingen in Nederland die goede zorg aanbieden. Bekijk de onderstaande link voor meer informatie!

www.zorggeschil.nl