Creathaler
Image default
Health / Alternative

Cursus EHBO

Het volgen van een cursus EHBO zorgt er voor dat de mensen in uw omgeving minder kans lopen om letsel op te lopen. Waarom? Een ambulance kan er vaak niet snel genoeg zijn om in de eerste minuten te kunnen behandelen. Als omstander kunt u in deze belangrijkste minuten eerste hulp verrichten bij het slachtoffer om de schade te beperken.

Waarom moet er snel gehandeld worden?

Gemiddeld zijn er per week 300 mensen die buiten het ziekenhuis getroffen worden door een hartaanval. Voor de helft van de slachtoffers is dit de eerste keer dat er een uiting is van hartfalen. Voor al deze mensen is het van belang dat er binnen enkele minuten gehandeld wordt en dan het liefst op de juiste manier. Bij een hartaanval stopt de bloedtoevoer en het zuurstoftransport direct. Met als gevolg dat er binnen ongeveer 4-6 minuten hersencellen permanent beschadigen.

Volg een EHBO cursus

Als u een EHBO cursus van Arehbo heeft gevolgd bent u niet alleen op de hoogte hoe u moet reanimeren. Ook weet u precies hoe u moet handelen bij verdrinking, vergiftiging, oogletsel, botbreuk of verbranding. In sommige gevallen is het zelfs verplicht om te beschikken over een EHBO diploma zoals in bepaalde zorginstellingen. Daarbij is het wettelijk verplicht om iemand die in nood verkeert te helpen.

Geldigheid van het diploma

Na twee jaar verloopt de geldigheid van uw EHBO diploma. Dit betekend niet dat u niet meer mag handelen in geval van nood! Echter, is het in sommige vakgebieden verplicht om uw kennis goed bij te houden. Doordat u waarschijnlijk niet zo vaak de geleerde handelingen hoeft uit te voeren, is het van belang om dit geregeld te oefenen. Hiervoor bestaan herhalingscursussen waarbij uw eerste hulp kennis opnieuw wordt getest en u weer nieuwe kennis opdoet.