Creathaler
Image default
Rechten

Letselschade bedragen in het geval van een bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval omvat verwondingen die op alle soorten werkplekken voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn kantoren, fabrieken, supermarkten en bouwplaatsen. Als u tijdens uw werk letsel oploopt door een ongeval, komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding wegens arbeidsongevallen.

Welke letselschade bedragen bestaan er? Lees het hier. 

Vergoeding voor arbeidsongevallen zorgt ervoor dat werknemers financieel worden gecompenseerd wanneer ze gewond raken bij een arbeidsongeval dat buiten hun schuld om is.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers tegen arbeidsongevallen?

Hoewel elke werknemer er uiteindelijk verantwoordelijk voor is zichzelf te beschermen tegen letsel, is dit helaas soms buiten hun controle. Een individuele werknemer heeft mogelijk niet alle aspecten op de werkplek onder controle, en dit kan hem zelf het risico op arbeidsongevallen opleveren, zelfs als hij zich zelf aan alle veiligheidsmaatregelen houdt.

Om de rechten van werknemers overal te beschermen, zijn bepaalde wetten en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid ingevoerd. Er is wetgeving die relevant is voor onder andere werken op hoogte, gezondheid en veiligheid op het werk, beheersing van gevaarlijke stoffen en manueel hanteren. Hoewel elk van deze zeer specifieke gebieden regelt, leggen ze allemaal de verantwoordelijkheid op de werkgever om hun werknemers te beschermen tegen schade.

Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat alle verplichte beschermende maatregelen zijn genomen en dat alle veiligheidsrichtlijnen worden toegepast. Als een werknemer gewond raakt omdat een werkgever zijn verantwoordelijkheid niet is nagekomen of op enig gebied nalatig is geweest, is de werkgever aansprakelijk voor het betalen van de arbeidsongevallenvergoeding voor zijn verwondingen.

Wat voor letselschade bedragen kun je claimen bij industrieel letsel?

Het berekenen van het exacte bedrag van de te claimen schadevergoeding voor arbeidsongeval hangt af van de ernst en omvang van de veroorzaakte schade, welke gevolgen deze heeft gehad voor uw gezondheid en uw toekomstige prognose, en de werkelijke financiële verliezen als gevolg van het letsel. 

Hoe een vergoeding voor industriële verwondingen te claimen?

Het indienen van een succesvolle claim voor schadevergoeding voor arbeidsongevallen begint met het bewijzen van schuld. Om een ​​claim tot schadevergoeding voor uw verwondingen te winnen, moet u twee dingen kunnen bewijzen:

  • Dat uw verwondingen zijn opgelopen bij het genoemde ongeval.

  • Dat het ongeval is veroorzaakt door de nalatigheid van iemand anders.

Deze zijn beide zeer moeilijk te bewijzen zijn als u niet over de juiste rechtsbijstand beschikt. Het hebben van een ervaren letselschade advocaat om u te helpen is de sleutel tot het winnen van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen. Dit komt omdat u zult vechten tegen de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever, die zeer ervaren advocaten zal sturen om uw claim te vernietigen. Tenzij u eerdere juridische ervaring heeft in het persoonlijk letsel recht, heeft u een zeer kleine kans om te winnen.

Heeft u letselschade door een bedrijfsongeval opgelopen? Lees hier wat u kunt doen. 

http://letselschadebureau.nl