Creathaler
Image default
Health / Alternative

Ziekteverzuim

Een zieke werknemer, het is vaak de nachtmerrie van iedere werkgever. Een paar dagen afwezigheid valt goed op te vangen, maar wanneer de werknemer langdurig ziek is en bijvoorbeeld een burn out heeft, wordt dit lastiger. Het is hierbij belangrijk dat je als werkgever adequaat handelt wanneer zo’n situatie zich voordoet. De Wet Verbetering Poortwachter is onder veel ondernemers een bekende regelgeving. Deze wet bevordert het terugdringen van langdurig zieke werknemers. De werkgever en werknemer moeten zich hierbij samen inspannen, samen met een arbodienst of bedrijfsarts, om re-integratie te realiseren. Als werkgever hoop je natuurlijk dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Je bent immers verplicht om bij langdurige ziekte de werknemer twee jaar lang door te betalen. Zo’n verzuimende medewerker kost een bedrijf al gauw 250 euro per dag. In Nederland was er een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 3,8 procent in 2014. Hieruit blijkt dus dat het voor werkgevers een kostbare zaak is. Toch zijn er ook vaak andere redenen voor het verzuim, zoals een arbeidsconflict, onrustige thuissituatie en/ of uitgekeken zijn op je werk. Voor de werkgever is het van belang of het verzuim een medische oorzaak heeft, alleen in het geval van een ziekte als verklaring moet de werkgever in Nederland minstens 70 procent van het loon doorbetalen. Het is dus belangrijk voor werkgevers om je personeel zo gezond mogelijk te houden. Een assessment kan hierbij als hulpmiddel dienen. Hierbij denken de meeste mensen al snel aan het assessment dat plaatsvindt bij het aannemen van personeel, echter bestaan er verschillende vormen van assessments. Vaak wordt er gekozen om een ontwikkelassessment onder het personeel af te nemen. In een ontwikkelassessment wordt gekeken naar kansen op het gebied van doorstromen en ontwikkelingen binnen de organisatie. De potentie van de medewerkers wordt hierbij getoetst aan een in de toekomst te behalen niveau.

https://loopbaannederland.nl/