Creathaler
Image default
Financieel

Wat is een akte van cessie?

 

Een akte van cessie is een term die veel wordt gebruikt in de financiële wereld. Maar wat is het?  Met een akte van cessie wordt een vordering overgedragen. Degene die afstand doet van een vordering heet ‘cedent’ en degene die de vordering verkrijgt heet ‘cessionaris’. De schuldenaar wordt ‘debitor cessus’ of ‘cessus’ genoemd.  Een akte van cessie kan op verschillende manier worden gedaan, bijvoorbeeld als een schuldeiser de vorderingen verkoopt aan een incassobureau of als een waarborg voor een betalingsregeling. Een akte van cessie wordt veel gebruikt door incassobureaus en factoringmaatschappijen, maar ook particulieren kunnen hiervan gebruiken maken als  ze een vordering willen verkopen.

De verkoop van vordering

De verkoop van vordering, een vorm van akte van cessie,  is een vorm die veel voorkomt. Zo komen grote incassobureaus kopen bijvoorbeeld openstaande telefoonrekeningen in voor  50% van de waarde. Alles wat het incassobureau extra int is winst. Vaak koopt het incassobureau niet alleen de bestaande maar ook de toekomstige vordering op. Er wordt dan een akte van cessie getekend waarbij de vorderingen die dan in de toekomst ontstaan worden overgedragen aan het incassobureau.

Hoe ziet een akte van cessie eruit?

Wil jij een vordering verkopen? Dan moet er een akte van sessie worden opgesteld. In dit document staan diverse gegevens, zoals de persoonlijke gegevens van uzelf en van de factoring maatschappij en de vordering die verkocht of gekocht worden en het bedrag waarvoor deze vordering verkocht of gekocht worden. Onderaan het document staan de vakken voor de handtekeningen van beide partij. Als je daarna een overeenstemming hebt gevonden voor de vordering en prijs krijg je de akte van cessie thuisgestuurd. Je moet de akte van cessie dan ondertekenen en terugsturen. Pas als dat gedaan is, is de vordering officieel overgenomen. Dat is hoe een akte van cessie in de praktijk werkt.